Sirkan kylä
Kylä Kittilässä - Village in Kittilä
 

Muutamia mainintoja Sirkan kylän historiasta 

Samuli Paulaharju kertoo kirjasessaan "Seitoja ja seidan palvontaa" (Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1932):

"Sirkankylän eteläpuolella, Levi- ja Kätkätunturien välissä, on kaunis Immeljärvi, pieni ja kapea tunturijärvi. Sen rannalla lienee vanhoilla lappalaisilla ollut uhripaikka." [s. 53]

"Sirkkajärven pohjoisrannalla on pitkähkö Seitaniemi, ja sen eteläpuolella Seitalahti. Niemellä on ennenaikaan ollut lappalaisten kalaseita, kalajumala, iso kivilaaka pystyssä kallionlaitaa vasten." [s. 52] 

 

Yrjö Niemelä "Ounasjoen maa" (1989)  

 "[Sirkan kylä] ... mainitaan ensi kerran v. 1695 laaditussa maakirjassa, jonka mukaan Sirkassa asui tuolloin kahdeksan verollista miestä." [s. 29]

 
 
 
 
 
 
 
Sivujen sisällöstä ja päivityksestä vastaavat kyläyhdistykset tai kylien toimijat. Kylän www-sivut on tuotettu Kittilän kylähankkeen aikana. Lisätietoja www.kideve.fi.